Nie rozmnażaj - nie porzucaj!®
Marzec 2024

Zasady Akcji Sterylizacji

Ogólne zasady akcji są następujące:

1. Akcja Sterylizacji trwa cały marzec. 

2. Na standardową opieka okołozabiegową składają się: środek przeciwbólowy, zdjęcie szwów przy zabiegach przebiegających bezproblemowo. W niektórych przypadkach konieczne może być przeprowadzenie zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu (np. odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie, badania diagnostyczne) lub przeprowadzenie dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych komplikacji np. uczulenia na szwy rozpuszczalne.

3. Zwierzę zapisywane przez opiekuna na zabieg powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu (operacji). Lekarz weterynarii ma prawo (a właściwie to obowiązek) odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu jeżeli zwierzę będzie chore lub Opiekun odpowiednio go nie przygotuje.

4. Koszt wykonania badań pomocnych przy diagnozie stanu zdrowia zwierzęcia obciąża Opiekuna zwierzęcia (np. badania krwi, moczu, EKG, USG). Decydujące zdanie w sprawie rodzaju wykonanych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę.

5. Placówki weterynaryjne zgłaszające się do udziału w akcji mają możliwość:

  • skrócenia lub wydłużenia czasu udziału w Akcji,
  • ustalenia liczby zabiegów wykonywanych w ramach Akcji,
  • ustalenia granicy wagowej dla suk operowanych w ramach Akcji
  • doprecyzowania warunków przeprowadzenia zabiegów dla jednej lub wszystkich grup zwierząt (np. dla kocurów).

Dlaczego warto wziąć udział w Akcji Sterylizacji?

Przeprowadzenie Akcji nie byłoby możliwe bez udziału gabinetów, przychodni, lecznic i klinik, które poprzez udział przyczyniają się znacząco do realizacji redukcji nadpopulacji i w konsekwencji zmniejszenia liczny zwierząt porzucanych i bezdomnych.

Wsparcie działań prozwierzęcych

Dzięki udziałowi w Akcji Sterylizacji, pomagają Państwo - lekarze weterynarii - zmniejszyć nadpopulację zwierząt domowych oraz ochronić je przed bezdomnością i cierpieniem, na które narażone są niechciane zwierzęta.

Podniesienie poziomu świadomości właścicieli zwierząt

Akcja zwraca uwagę, że sterylizacja jest skuteczna formą zmniejszania nadpopulacji i cierpienia zwierząt. Edukując wspólnie właścicieli zwierząt wpływamy na poprawienie ich losu oraz zwracamy uwagę ludzi na potrzeby zdrowotne ich pupili.

Niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom

Pieniądze zebrane podczas realizacji Akcji Sterylizacji zostaną przeznaczone na cele prozwierzęce. W szczególności na przeprowadzanie zabiegów sterylizacji u zwierząt bezdomnych, niesienie pomocy zwierzętom niechcianym, wsparcie schronisk, pomoc pupilom w znalezieniu nowego domu.

Pakiety sponsorskie

Udział Lekarzy w Akcji Sterylizacji Zwierząt jest i pozostanie bezpłatny. Ze względu jednak na konieczność poniesienia kosztów związanych z obsługą techniczną Akcji, prosimy o dobrowolne wpłaty na konto Fundacji For Animals, organizującej i koordynującej przebieg Akcji.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższe konto dodając w tytule przelewu nazwę lub adres placówki:

Fundacja For Animals
ul. Mizerkiewicza 12, 42-520 Dąbrowa Górnicza
KRS: 0000265307

Bank Gospodarki Żywnościowej, konto nr:
53 2030 0045 1110 0000 0388 0800 (konto na potrzeby Akcji)

Środki z pakietów sponsorskich zostaną przeznaczone na:

  • Kastrację i sterylizację zwierząt bezdomnych
  • Niesienie pomocy zwierzętom - zakup karmy, leczenie
  • Pokrycie kosztów serwera i obsługi informatycznej Akcji
  • Pokrycie kosztów projektów graficznych plakatów, ulotek
  • Pokrycie kosztów reklamy Akcji

Partnerzy


    robimyit.png   Butcher's Natural NutritionOpatrunki pooperacyjne – w trosce o Twojego pacjenta - Vetkompleksowo -  serwis Weterynarii w Praktyce

Wspomóż Akcję!